Concerts 2019  :  "Notre-Dame de Paris"

                                                     (version concertante)

 SAMEDI 30 MARS à 20h00

Eglise St Martin à ILLFURTH - 

 SAMEDI 11 MAI à 20h00

Abbaye de MURBACH

SAMEDI 15 JUIN à 20h00

Eglise St Antoine à FELLERING